Materiał: Żwir

Dostępność: Szczecin, Police i okolice

 

Żwir, nazywany potocznie kamykami, otoczakami itp. - jest okruchową skałą osadową złożoną z otoczaków o średnicy większej niż 2mm. Ze względu na miejsce pozyskania żwiru możemy rozróżnić żwir rzeczny i żwir kopalny. Kopalny występuje w swojej naturalnej postaci na terenie całej Polski. Żwir rzeczny powstaje przez rozdrobnienie większych odłamków skalnych o dno rzeki.

 

W budownictwie najczęściej spotkamy frakcje od 2 - 8 mm oraz 8 - 16 mm. Są również i większe ale nie mają tak powszechnego zastosowania jak te wcześniej wymienione.

 

Zastosowanie: żwir różnych frakcji jest powszechnie stosowany do wzmacniania i uszlachetniania betonu. Znajduje także zastosowanie przy podbudowach oraz czasami jest dodawany do mas bitumicznych i nawierzchni. Warstwy żwiru zapewniają bardzo dobrą filtrację oraz przepuszczalność wody. W ogrodnictwie natomiast jest powszechnie stosowany jako wypełnienie powierzchni ozdobnych.