kruszywo betonowe - recykling gruzuPosiadamy własną kruszarkę do gruzu. Oferujemy możliwość pozbycia się uciążliwego odpadu.

Recykling gruzu powstałego po rozbiórce lub wyburzeniu przynosi wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Drugą, nie pozbawioną znaczenia jest korzyść ekonomiczna ? znacznie zmniejsza się koszt utylizacji gruzu.

Naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować kruszenie gruzu zarówno betonowego i ceglanego. Ceny są ustalane indywidualnie.

Ponadto dla klientów, którzy chcą pozbyć się uciążliwego odpadu oferujemy nieodpłatne przyjęcie gruzu. Warunki przyjmowania gruzu:

 • klient dostarcza gruz na nasz plac w Policach na własną rękę, lub korzysta z naszych usług załadunku i transportu
 • gruz może może być betonowy lub ceglany
 • gruz musi być czysty, tzn. nie może zawierać odpadów tupu papa, folia, plastiki itp.
 • gruz może zawierać niewielkie ilości drewna
 • po przyjęciu gruzu zostaje klient otrzymuje kartę przekazania odpadów

W przypadku chęci dostarczenia czystego gruzu betonowego dobrej jakość (beton twardy, niezbrojony, o niewielkiej frakcji) możemy zapłacić za dostarczony gruz. Warunkiem jest dobra jakość oferowanego gruzu oraz duża ilość.

Technologia recyklingu gruzu składa się najczęściej z etapów:

 • zwiezienie gruzu na plac, ewentualnie przywóz kruszarki w miejsce składowania gruzu
 • wstępne rozdrobnienie większych kawałków gruzu przy pomocy młota hydraulicznego zamontowanego na koparce
 • załadunek gruzu do kruszarki wraz ze wstępnym sortowaniem
 • kruszenie właściwe
 • sortowanie kruszywa - pozbycie się odpadów

W wyniku kruszenia otrzymujemy zazwyczaj:

 • czyste kruszywo betonowe lub ceglane
 • tzw. odsiew - czyli ziemia z elementami drobniutkiego gruzu
 • odpady - wszystko to co było w gruzie, a nie powinno być go w czystym kruszywie (elementy stalowe, drewno, odpady materiałów budowlanych)