drogi dojazdoweOferujemy rozwiązanie problemu, jakim jest utrudniony dojazd na budowę. Proponujemy utwardzenie drogi dojazdowej do posesji lub budowy. Oferta dotyczy również utwardzenia parkingów, placów itp.

Często pierwszym problemem podczas budowy jest uzyskanie bezpiecznego dostępu do obszarów gruntów słabonośnych. Brak bezpiecznego i trwałego dojazdu na budowę jest kosztowny i może powodować opóźnienia.

Wykorzystując kruszywo z recyklingu budujemy trwałe i zdolne do przenoszenia dużych obciążeń drogi dojazdowe na budowę.

W zależności od potrzeb możemy zrobić dojazd np. tylko dla samochodów osobowych ? będzie to tańsza wersja przenosząca małe obciążenia. Polecamy jednak wykonanie drogi zdolnej do przenoszenia dużych obciążeń ? jakie powodują np. samochody ciężarowe dowożące materiał na budowę, betonomieszarki itp. Droga taka pozwala na pewny dojazd do placu budowy, a później może długo służyć jako droga dojazdowa do posesji.

Technologia budowy takiej drogi składa się zazwyczaj z następujących etapów:

  • wykonanie koryta od odpowiedniej głębokości (zalecane jest dokopanie się do twardego gruntu)
  • wywiezienie urobku powstałego przy wykonywaniu koryta
  • zasyp koryta odpowiednim materiałem, przy czym rodzaj, grubość i ilość warstw determinuje głębokość wykonanego koryta oraz oczekiwania inwestora
  • zagęszczanie poszczególnych warstw
  • wyrównywanie i uzupełnianie ostatniej warstwy drobnym kruszywem

Jeżeli proponowana technologia, czyli głębokość koryta ilość i rodzaj poszczególnych warstw jest zgodna z naszymi zaleceniami - wówczas na wykonaną drogę, czy też utwardzenie placu dajemy gwarancję. Gwarancja obejmuje wszelkie usunięcie wszelkich zapadnięć. Na życzenie inwestora możemy wykonać drogę wg. niezależnego projektu, wówczas nie dajemy takiej gwarancji.

Utwardzenie parkingu, placu i innych terenów tego wymagających odbywa się analogicznie do wykonywania dróg dojazdowych. Też należy wykonać odpowiednie koryto a następnie odpowiednio dobrać zasypać, zagęścić i wyrównać odpowiednie warstwy materiału.